Jak wygląda nasz kurs na patent sternika motorowodnego?

Trzy spotkania w trzygodzinnych blokach, terminy dobierane indywidualnie, 2 - 3 osoby na pokładzie.

Po przeszkoleniu uczestników przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Teoria. Nauka własna ( przed rozpoczęciem kursu) w oparciu o przesłane materiały i książki, wykład i ćwiczenia w czasie kursu.

Praktyka. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na jachcie motorowym Haber 20 miniReporter ( ok. 1,6 tony, duża powierzchnia nawiewu, silnik na pawęży). Manewrowanie, praca z linami, odbijaczami, węzły.

 

Terminy.

Ustalane indywidualnie, egzamin raz w miesiącu.

Opłaty.

Opłata za kurs 900 zł, opłata za egzamin 250 zł (osoby uczące się do 26 roku życia 125 zł)

Zapraszamy.

 

 

Warunki uzyskania patentów i uprawnienia.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

  1. ukończyła 14. rok życia;
  2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  1. po wodach śródlądowych;
  2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

 

Patent motorowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

  1. ukończyła 18. rok życia;
  2. odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadajaca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  1. po wodach śródlądowych;
  2. o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.